Home / Religion

Religion

Huyền thoại của billiards 9 bi

johnny-archer-us-open_feature

Lịch sử Johnny Archer: Johnny Archer sinh ngày 12/11/1968 tại Waycoss, Georgia. Lớn lên trong gia đình gồm 5 anh chị em và tiếp xúc với bida khi chỉ mới 12 tuổi. Ông được bạn bè gia đình coi như là cơ thủ chuyên nghiệp giỏi nhất cả nước khi …

Read More »

Đạo hồi và nhưng điều cấm kị

hoi giao

Đạo hồi là một trong những đạo giáo có sự phát triển khá mạnh mẽ và là đạo giáo lớn thứ 2 trên thế giới. Chỉ sau Kito giáo. Đạo hồi có số tín đồ trải dài khắp các châu lục và không ngừng gia tăng. Đạo hồi ra đời …

Read More »

Đôi nét về Đạo Phật

Đôi nét về Đạo Phật

1. Đạo Phật là gì? Đạo Phật hiểu theo nghĩa đen nôm na là con đường giác ngộ (Đạo: con đường; Phật: giác ngộ) nhưng con đường ấy giác ngộ điều gì? 2. Nguồn gốc Đạo Phật? Cách đây 26 thế kỷ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người sáng …

Read More »

The Prophet – Peace and Blessings of Allah

The Prophet – peace and blessings of Allah be upon him – taught them Istikhara as the Surah teaches them from the Qur’aan. If they are a man who has prayed two rak’ahs other than the obligatory prayer, and he has called his Lord, I ask you for your knowledge …

Read More »